•  

    Telefon

    (+386) 1 563 5686

  •  

    Spletna pošta

    info@vpl.si

Predstavitev podjetja

 

Podjetje VPL d.o.o. že več kot 50 let združuje znanje, inovativnost, izkušnje, in tehnologijo na področju brizganja in dekorativnega lakiranja plastike ter metalizacije - visoko vakuumskega uparjanja in naparevanja aluminija na plastiko. 

Začetki podjetja segajo v leto 1965, ko se je začelo z izdelavo in konstrukcijo orodij (kalupov) za brizganje plastike. Zaradi velikega zanimanja se je ponudba razširila na brizganje plastike. Z jasno vizijo in strategijo po novih izzivih: vrhunski izdelki in napredni tehnološki postopki, je podjetje v letu 1985  razširilo svojo ponudbo na lakiranje in visoko vakuumsko uparjanje aluminija na plastiko. S poudarkom na inovativnosti in razvoju ponujamo našim strankam celostno storitev – izvedba željenega projekta od idejnega osnutka do končne realizacije oz. obdelave izdelka. 

Ker gre za specifično proizvodnjo, sta najbolj pomembni  znanje, pridobljene izkušnje, fleksibilnost, prilagodljivost  in vloženo delo ki pripeljejo do visokokakovostnega produkta. Proizvodni krog se zaključi z natančno kontrolo končnih proizvodov. Stroga merila za zagotavljanje kakovosti uporabljamo tudi pri serijski proizvodnji.

Z motom "Samo najboljše je dovolj dobro za vas!" omogočimo strankam kar najbolj kvalitetno končno rešitev.

 

Zaposleni

 

Število zaposlenih se zaradi nenehne rasti stalno povečuje. Skrb za zaposlene in njihovo dobro počutje sta ključna dejavnika za naše podjetje. Uigrano in motivirano ekipo spodbujamo k inovativnosti in dobremu sodelovanju ter jo za uspešno delo dobro nagrajujemo. Veliko damo na svoje zaposlene, zato jim vedno prisluhnemo in jih spodbujamo k soustvarjanju podjetja. Skupaj zremo v prihodnost in si prizadevamo da bi vsak posameznik uresničeval svoje poklicne želje in razvijal svoje zmožnosti v podjetju.

Našega podjetja si brez zadovoljnih zaposlenih ne moremo predstavljati.

 

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

 

Podjetje VPL d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov« uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo tržne raziskave za izbrano tuje tržišče. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov. Uporabnik državnega proračuna, ki dodeljuje sredstva, je Republika Slovenija, Ministrstvo za razvoj in tehnologijo. Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuda gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in zadrug k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Vavčer za pridobitev certifikatov

 

Podjetje VPL d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za pridobitev certifikatov« uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo priprave na certificiranje. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za pridobitev certifikatov. Uporabnik državnega proračuna, ki dodeljuje sredstva, je Republika Slovenija, Ministrstvo za razvoj in tehnologijo. Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi gospodarske družbe, podjetnike posameznike in zadruge k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oziroma izdelkov in dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj