•  

  Telefon

  (+386) 1 563 5686

 •  

  Spletna pošta

  info@vpl.si

Kakovost v podjetju

 

Kakovost izdelkov se skozi vse faze proizvodnega procesa preverja skozi temeljito kontrolo sistema kakovosti. Stalni kontroli ves čas namenjamo veliko pozornosti, saj samo tako dosežemo kar najbolj kvalitetne izdelke. S številnimi internimi presojami, vhodno in izhodno kontrolo, kontrolo embalaže in transporta – le tako dosežemo končne izdelke najvišje kvalitete.

 

Izjava o politiki kakovosti v podjetjuCilj sistema vodenja je izboljšati kakovost poslovanja, izdelkov in storitev, povečati produktivnost. Zaposleni se zavezujemo, da bomo delali v skladu s vzpostavljenim sistemom kakovosti po standardu ISO 9001, ki smo ga vzpostavili po načelih dobre poklicne prakse in dobavljali kakovostne izdelke ter kakovostno opravljali storitve v dobrobit naših kupcev, podjetja, zaposlenih in ostalih zainteresiranih.

Zavedamo se, da kakovost izdelkov in storitev dosežemo preko kakovosti dela vseh zaposlenih, kar je pogojeno z individualno odgovornostjo vsakega zaposlenega še posebej vodstva, ter z urejenimi medsebojnimi odnosi.
Zadovoljstvo delavcev in naših kupcev ter kakovost naših izdelkov in storitev sta naša prva in najpomembnejša cilja in zato tudi naša največja skrb. Prizadevamo si, da bi bil v Sloveniji prvi, najboljši in najkakovostnejši ponudnik izdelkov in storitev za naše kupce znotraj naše dejavnosti.

Vodstvo uveljavlja svojo organizacijsko in nadzorno dolžnost z izpolnjevanjem zahtev vzpostavljenega sistema kakovosti, ki je opisan v Poslovniku kakovosti, istočasno pa se zavezuje, da bo s sprejetimi ukrepi in osebnim zgledom izvajalo sprejeto politiko kakovosti in določalo cilje, jo preko ciljev kakovosti uresničevalo na vseh nivojih organizacije in tako nenehno izboljševalo sistem kakovosti ter uspešnost poslovanja.Okoljska politika

 

Najvišji okoljski cilj podjetja VPL d.o.o. katerega dejavnost je brizganje plastike, lakiranje plastike in vakuumska metalizacija so osnova zavedanja, da le okolju prijazno podjetje, ki izvaja in izpolnjuje vse okoljske standarde zagotavlja prijetno delovno okolje in sožitje s sosedi. Ker želimo te standarde in cilje dosegati se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje:

 • Varstvo okolja smatrali kot pomemben sestavni del vodenja našega podjetja in zagotavljamo, da se na vseh nivojih uresniči v konkretne cilje in pravila obnašanja. Pri tem je upoštevanje zakonskih zahtev, predpisov in zahtev strank absolutni minimalni standard upoštevanja prepoznanih okoljskih vidikov.
 • Zavezujemo se za nenehno izboljševanje sistema varovanja okolja, razvojno strategijo varovanja okolja, posamezna investicijska vlaganja v projekte preprečevanja nastajanja negativnih vplivov na okolje.
 • Zavezujemo se zaposlene in javnost obveščati o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem.
 • Zavezujemo se zmanjšati tveganja za nastanek izrednih dogodkov in izboljšati postopke za ukrepanja v takšnih primerih.
 • Zavezujemo se za racionalno uporabo energentov in za zmanjšanje količine odpadkov, ter za z razpoložljivo tehniko zmanjševati emisije v okolje.
 • Za koordinacijo vseh aktivnosti glede okoljske politike in uvajanja potrebnih korekturnih ukrepov se vpelje menedžment ravnanja z okoljem, katerega učinkovitost se redno preverja preko spremljanja okvirnih in izvedbenih okoljskih ciljev.
 • S stalnim izobraževanjem in nadaljnjim izobraževanjem spodbujamo znanje in zavest o okolju, povečujemo zavest o varovanju okolja pri čemer smo smo odprti za vse predloge izboljšav na temo okolje.
 • Vplive novih izdelkov na okolje – preko celotne življenjske dobe – in novih postopkov se pred uvedbo oceni in iz tega dobljene rezultate ustrezno upošteva.
 • Prizadevamo si za sklenitev materialnih obtokov - tako pri izdelavi produktov, kot tudi pri produktih samih. Od razvoja se zahteva izdelava ustreznih tehnologij in strategij.
 • Redno se preverja in vrednoti vplive naših dejavnosti na lokalno okolico (npr. z meritvami).
 • Zavezujemo se za stalno izvajanje in vzdrževanje okoljevarstvene politike.
 • Kjer so obremenitve okolja neizogibne, jih zmanjšamo po uradno določenem stanju tehnike.

 

Certifikati

 

Kakovost izdelkov in storitev je naše glavno vodilo v vseh fazah poslovnega in proizvodnega procesa. Nenehno stremimo k izboljšavam. Izpolnjujemo standard kakovosti ISO 9001, politika družbene odgovornosti pa je razlog da imamo tudi okoljski certifikat ISO 14001.

 

 

Certificate ISO 14001:2015 

Certificate ISO 9001:2015